Cây xanh bị "xẻ thịt" ngay tại vườn ươm của Công ty công viên cây xanh thành phố Đà Nẵng. Kinh phí lớn, nhân viên hùng hậu nhưng chất lượng cây xanh tại thành phố Đà Nẵng ngày càng suy giảm. Đâu là lỗ hổng dẫn đến hiện trạng này.

TRỌN BỘ