Vấn đề lừa đảo trên MXH, thông tin giả để trục lợi, an ninh thông tin cá nhân và quốc gia được các ĐB liên tục đề cập. Chưa bao giờ các vấn đề an toàn trên mạng xã hội và các nền tảng giao dịch xuyên biên giới lại được các đại biểu dành nhiều thời gian và câu hỏi đến vậy

TRỌN BỘ