"Nhóm nhảy siêu Việt" là sân chơi dành cho các vũ công, biên đạo và nhóm nhảy đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Với nhiều chủ đề khác nhau, đặc biệt là sự lồng ghép khéo léo về bản sắc dân tộc cùng tinh thần quê hương khiến chương trình được kỳ vọng sẽ là món ăn mới hoàn toàn trong bữa tiệc giải trí muôn hình vạn trạng hiện nay. Thông qua chương trình, người xem sẽ hiểu rõ hơn về nghệ thuật nhảy múa và trân trọng sự lao động nghiêm túc của người nghệ sĩ.

TRỌN BỘ