Mường Giàng là vùng đất nằm ven hồ thuỷ điện Sơn La. Nơi đây có nguồn lợi thuỷ sản phong phú, trong đó nổi tiếng là cá tép dầu. Người dân Mường Giàng thường khai thác tép dầu vào ban đêm với công cụ chủ yếu là những chiếc vó bè cỡ lớn. Khô tép dầu không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân Mường Giàng mà đã trở thành một thứ đặc sản của vùng đất Quỳnh Nhai.

TRỌN BỘ