Rất nhiều địa phương cho biết đã sẵn sàng cho học sinh trở lại trường học vào ngày 22/2/2021. Các địa phương đã có thông báo chính thức là Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bình Thuận, Ninh Thuận. Một số địa phương cho toàn bộ học sinh đi học trở lại, 1 số địa phương quy định theo cấp học hoặc những địa phương có dịch thì các huyện, thị xã có ca bệnh Covid-19, học sinh sẽ không đi học vào thời điểm này.

TRỌN BỘ