Tại Chợ Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, các tiểu thương lấn chiếm cả lối thoát hiểm để bày hàng hóa. Một khi rủi ro cháy nổ xảy ra thì khó có thể đảm bảo việc thoát hiểm, chữa cháy kịp thời.

TRỌN BỘ