Bất chấp những cảnh báo từ loạt phóng sự điều tra của phóng viên chúng tôi trước đây đã phát sóng. Nhiều người vẫn lao vào Lion Group với hi vọng "không cần làm gì mà vẫn có nhiều tiền" như lời quảng cáo của nhóm này. Tuy nhiên, đến giờ, Lion Group chẳng những không còn trả lãi cao như đã quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền. Những người tham gia đang có nguy cơ mất trên 90% số tài sản đã bỏ vào đây.

TRỌN BỘ