Với thành phần có chứa Nicotine, thuốc lá điện tử đã được chứng minh là có khả năng gây nghiện và độc hại không kém thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử còn nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống nhiều lần là vì người dùng có thể tự phối trộn các nguyên liệu khác nhau, thậm chí là phối trộn cả ma túy để sử dụng. Nhiều trường hợp sau khi hút đã phải cấp cứu do ngộ độc.

TRỌN BỘ