Dịch COVID-19 đã được kiểm soát tại Nhật Bản. Từ mức 25.000 ca nhiễm mỗi ngày vào hồi tháng 8 giờ chỉ còn khoảng 140 ca nhiễm mỗi ngày. Ngoài nguyên nhân tỉ lệ tiêm vắc xin cao, ý thức đeo khẩu trang và phòng dịch tốt của người dân thì một khả năng đang được nghiên cứu là yếu tố tự diệt của biến chủng này tại Nhật Bản.

TRỌN BỘ