Với chủ đề "Phục hồi kinh tế, định hình tương lai", nhiều nội dung nổi bật sẽ được đề cập, như kiến tạo động lực phát triển và các hướng tiếp cận phù hợp cho Việt Nam; phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI); ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống, giải pháp để giúp doanh nghiệp bứt phá bằng công nghệ AI...

TRỌN BỘ