Triển lãm chuyên đề “Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX” tái hiện bức tranh sinh động về lịch sử dân tộc giai đoạn 1954 -1975 trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, phản ánh một dân tộc khát vọng độc lập, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập thống nhất nước.

TRỌN BỘ