Tại Quảng Trị từ hôm qua đến sáng nay lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, đặc biệt có một số nơi mưa lớn từ 350 đến trên 450mm, mực nước nhiều con sông đã lên đến báo động 2. Ở khu vực ven biển có gió cấp 7 cấp 8 đã làm cho một tàu trọng tải lớn bị mắc cạn ở kho số 0, biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

TRỌN BỘ