Theo đánh giá của bộ Y tế, đợt dịch lần này phức tạp hơn, tốc độ lây nhiễm cao hơn. Và thực tế việc phát hiện nhiều ổ dịch phức tạp, số ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng đã chứng minh cho điều đó. Bên cạnh những giải pháp của cơ quan chức năng, thì ý thức người dân cũng là vô cùng quan trọng. Hiện nay vẫn có một bộ phận nhỏ người dân vẫn có thái độ khá chủ quan.

TRỌN BỘ