Một nhà nhưng lại có đến hai số nhà. Chuyện này đang diễn ra khá phổ biến tại thành phố Nha Trang, đã được phóng viên ĐDNS9 ghi nhận. Từ đó, là hàng loạt điều rắc rồi đã phát sinh xung quanh chuyện số nhà. Sự việc này đã được nhiều người phản ánh cách đây nhiều năm, nhưng đến lúc này, vẫn còn những khu phố tồn tại song song cả 2 biển số nhà trước mỗi ngôi nhà. Vì sao lại như vậy? Và bao giờ mới chấm dứt được chuyện “một nhà hai số”?

TRỌN BỘ