Trong công nghiệp hiện đại, khuôn mẫu được coi là "mẹ" của ngành vì có khuôn mẫu thì mới chế tạo được hàng loạt chi tiết từ nhỏ đến to. Thế nhưng đây hiện vẫn là 1 trong những ngành mà Việt Nam chưa phát huy được hết thế mạnh của mình. Dù còn nhiều thách thức nhưng không phải là không có những điển hình tiếp thu và ứng dụng công nghệ thủ công như cánh cửa ô tô là một chi tiết vô cùng khó, số doanh nghiệp trên thế giới có công nghệ khuôn mẫu đáp ứng được sản phẩm này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng có doanh nghiệp Việt làm được điều này bằng cách tiếp thu công nghệ từ những doanh nghiệp ngoại.

TRỌN BỘ