Sau vụ việc trung tâm tiếng Anh Englishnow bị phản ánh thu tiền học phí nhưng trì hoãn giảng dạy, nợ lương giáo viên, nhân viên, cuối cùng trung tâm này đã phải đưa ra lời cam kết hoàn phí.

TRỌN BỘ