Việc thiếu container rỗng theo hướng từ các nước ASEAN đi châu Âu hay Mỹ đang cản trở doanh nghiệp xuất khẩu. Với các mặt hàng tươi như trái cây, rau quả, không đặt được container cũng đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm bị giảm sút, thậm chí là lỡ mất cơ hội bán hàng.

TRỌN BỘ