Tương Dương là huyện miền núi vùng cao nằm phía Tây Nam tỉnh Nghệ An cách Vinh gần 200 km, là một trong những địa bàn còn tiềm ẩn về các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự và tội phạm ma túy. Các chiến sĩ cảnh sát nơi đây đang ra sức đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm này để giữ bình yên cho người dân.

TRỌN BỘ