Tại các khu vực biên giới, các nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng hai thứ tiếng để chuyển thông điệp rõ nhất đến với người dân tộc thiểu số. Việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục hàng ngày, từ ngày này qua ngày khác đã khiến người dân hiểu được mức độ nguy hại của xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với tuyên truyền hướng dẫn người dân, bộ đội Biên phòng còn vận động nhiều gia đình kí cam kết thực hiện nghiêm các phương pháp phòng chống dịch.

TRỌN BỘ