Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đó là biến đổi khí hậu và nước biển dâng; sự ảnh hưởng bởi phát triển chuỗi đập thủy điện và chuyển nước thượng nguồn sông Mê Kông; gia tăng dân số và di dân; khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước… Dự án "Vốn vay chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long" và hàng loạt các dự án mô hình sinh kế bền vững đã được triển khai và đưa lại hiệu quả tốt

TRỌN BỘ