Hải Dương là địa phương sẽ được ưu tiên tiêm những mũi vắc xin ngừa Covid-19 trong đợt đầu tiên này. Sáng nay, địa phương đã họp bàn về kế hoạch tổ chức tiêm cho một số nhóm đối tượng ưu tiên trong tỉnh.

TRỌN BỘ