Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Trước tình hình này các địa phương đang nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch. Hà Nội tìm người từng đến đám cưới ở Bắc Giang và Yên Bái; Một số địa phương cho học sinh nghỉ học từ hôm nay; Các địa phương yêu cầu người dân phải khai báo ý tế...

TRỌN BỘ