Việt Nam dù là nước có lượng gạo xuất khẩu cao gần nhất thế giới, nhưng con đường để đưa gạo Việt đến các siêu thị tại châu Âu vẫn khá gian nan. Tại châu Âu, gạo Việt đã dần xuất hiện. Gần đây nhất, gạo ST và gạo hữu cơ của Việt Nam đã được bán ngày một rộng rãi hơn trong các siêu thị Á đông tại Pháp

TRỌN BỘ