Gần 200 công trình nước sạch tại tỉnh Đắk Nông đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, trong khi người dân vẫn đang "khát" nước sạch. Vì đâu lại tồn tại nghịch lý này?

TRỌN BỘ