Năm nay, bên cạnh sự cạnh tranh của các đội bóng hàng đầu, Arab Cup còn được chú ý khi lần đầu tiên đưa vào thí điểm công nghệ bắt việt vị tự động. Vậy công nghệ này là gì và nó khác gì so với những công nghệ đang được áp dụng hiện nay?

TRỌN BỘ