Cuộc họp hội đồng FIFA vừa diễn ra với nhiều nội dung được đưa ra thảo luận. Trong đó, đáng chú ý nhất là kế hoạch rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup xuống còn 2 năm thay vì 4 năm như hiện tại.

TRỌN BỘ