Sẽ có hơn 28 triệu khách hàng sẽ được giảm 10% tiền điện tại các kỳ hóa đơn trong tháng 4, 5 và 6 với tổng số tiền hỗ trợ lên tới 11.000 tỷ đồng, ngành điện đảm bảo thực hiện chương trình an sinh xã hội của chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho người dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19

TRỌN BỘ