Kỷ nghỉ Tết Dương lịch vẫn tiếp tục là những ngày làm việc của nhiều đơn vị tiêm chủng ngừa COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Làm việc xuyên kỳ nghỉ, mục tiêu của các địa phương là hướng đến tiếp tục phủ nhanh mũi tiêm cơ bản, tiêm bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân.

TRỌN BỘ