Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, sức ép từ đảm bảo an ninh lương thực do tăng dân số, nhu cầu thị trường thay đổi theo hướng yêu cầu ngày càng cao hơn đối với nông sản, thực phẩm thì việc ứng dụng nông nghiệp thông minh 4.0 được xem là một giải pháp cấp bách để giải quyết những vấn đề này.

TRỌN BỘ