Thời điểm này, các bộ môn đang tích cực chạy đua để hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho Sự kiện TT lớn nhất của KV ĐNA được tổ chức ngay trên sân nhà. ĐT Wushu tán thủ VN cũng đang trong guồng quay ấy.

TRỌN BỘ