Kể từ tháng 11/2020, Liên đoàn Pencak Silat thế giới đã đưa ra một số thay đổi về luật và thể thức thi đấu cho vận động viên, tuy nhiên, do chưa có nhiều cơ hội thực sự trải nghiệm nên nhiều võ sỹ gặp bỡ ngỡ với các kỹ thuật, đòn thế. Vậy ban huấn luyện đã có những giải pháp như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.