Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều địa phương là một thực tế đáng lo ngại khi bà con đang vào cao điểm tái đàn; Còn tại tỉnh Sơn La nơi có 2 vùng trồng mận chủ yếu là Mộc Châu và Yên Châu, sản lượng ước đạt 65.000 tấn. Mận là loại quả chủ yếu ăn tươi, nên khi dịch COVID-19 xuất hiện, thị trường bị tác động ngay lập tức.

TRỌN BỘ