Những năm gần đây có rất nhiều công nhân các khu công nghiệp quay trở về quê nhà để lập nghiệp. Không phải tự nhiên họ trở về để "bán mặt cho đất" mà nhiều người trở về để lập nghiệp thành công nhờ các lớp dạy nghề nông thôn. Cùng với kiến thức, kinh nghiệm sau những năm làm công nhân và qua các lớp học nghề ngắn hạn, nhiều người đã thành công với những mô hình kinh tế ổn định, thu nhập cao hơn mà đỡ vất vả hơn làm công nhân.

TRỌN BỘ