Khi nhiều người đã trở về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc và học tâp thì lại có những bạn trẻ tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng sẵn sàng ra ngoài đường để hỗ trợ những người dân gặp nạn trong đêm, đó là đội SOS Thuỷ Nguyên. Từ 9h - 12h đêm công nhân tại nhiều khu công nghiệp trở về nhà, cũng là lúc các thành viên của đội SOS Thuỷ Nguyên bận rộn nhất với mong muốn không ai bị về nhà trễ cả.

TRỌN BỘ