Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy có tới gần 40.000 F0 đang được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà. Điều này đã dẫn đến tình trạng quá tải cho tuyến y tế cơ sở và có những trường hợp F0 không thể tiếp cận với y tế. Đại diện Sở Y tế Hà Nội đã trả lời về vấn đề này cũng như các giải pháp giúp các trường hợp F0 có thể nhanh chóng tiếp cận nhân viên y tế.

TRỌN BỘ