Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ - tình nguyện về các xã, tham gia phát triển nông thôn miền núi - giai đoạn 2013-2020 , còn gọi tắt: là Đề án 500 của Chính Phủ, được đánh giá mang lại hiệu quả cao, trong công tác phát triển nguồn nhân lực, góp phần: trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, và cải cách hành chính - ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Để thực hiện được đề án, phải nói đến sự tình nguyện- của hàng trăm trí thức trẻ tuổi dưới 30. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, 5 năm qua, họ -đã có mặt ở những nơi - được xem là khó khăn nhất của đất nước.

TRỌN BỘ