Thành phố Đà Nẵng cũng đã kích hoạt khẩn công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp sau khi ghi nhận các ca Covid19 mới tại Khu Công nghiệp An Đồn. Hiện toàn bộ khu này đã được phong tỏa, cách ly y tế . Nhiều biện pháp cũng đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao thực hiện để ngăn chặn nguy cơ dịch tại 3 khu Công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Cầm và Liên Chiểu.

TRỌN BỘ