Trụ cột hàng phòng ngự ĐT Anh Harry Maguire đã trở lại tập luyện bình thường.

TRỌN BỘ