Những thông tin đáng chú ý: Hải Dương xét nghiệm mở rộng toàn bộ cộng đồng tại tâm dịch Chí Linh để đánh giá mức độ lây lan ra cộng đồng của dịch COVID-19. Thêm 9 điểm tại Tp. Hồ Chí Minh liên quan ca bệnh COVID-19 được gỡ phong tỏa. Tại 1 thành phố của Mỹ, chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, bạn chắc chắn sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Hành trình nuôi dưỡng hy vọng.

TRỌN BỘ