Những nội dung đáng chú ý: Hà Nội: Gần 10.000 tấn rác tồn đọng tại huyện Mỹ Đức; TP. Hồ Chí Minh tăng cường đảm bảo an ninh dịp cuối năm; TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn nhập cảnh trái phép ; Nhìn lại điện ảnh Việt Nam năm 2020...

TRỌN BỘ