Những nội dung đáng chú ý trong chương trình: - Chính phủ yêu cầu Hà Nội, TP HCM loại bỏ xe cũ nát - Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip - Gia cố 'tấm khiên' chống dịch vùng biên - Đến bao giờ các nước thu nhập thấp mới tiếp cận vaccine COVID-19?

TRỌN BỘ