Những nội dung đáng chú ý: Mạo danh từ thiện, trục lợi từ người bệnh; Lát đá vỉa hè – Của bền tại người; Trẻ em Mexico được trang bị vũ khí để tự vệ; Nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” ở Chương Mỹ, Hà Nội; Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát cho học sinh lớp 12; Mexico báo động 9 bang vì xe chở hạt nhân bị cướp; Tội phạm trục lợi trong đại dịch ở Châu Âu.

TRỌN BỘ