Bộ Thông tin và truyền thông cam kết đồng hành cùng với công cuộc chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngay sau đó nhiều doanh nghiệp công nghệ số cũng đã cam kết phát triển các giải pháp cho nông nghiệp, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu dùng chung để cùng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số quốc gia. Với 9 triệu hộ nông dân nếu chuyển đổi số thành công tạo thành động lực thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số Quốc gia.

TRỌN BỘ