Đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần này ở nước ta đã ảnh hưởng đến đời sống và công ăn việc làm của nhiều công nhân trong các khu công nghiệp. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, họ cũng đã phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt. Như tại tỉnh Hải Dương, tỉnh này có 350 nghìn công nhân trong các khu công nghiệp. Việc phòng chống dịch đang được tỉnh này triển khai 1 cách ngiêm ngặt những ngày này, đặc biệt là trong các khu nhà trọ công nhân.

TRỌN BỘ