Vở tuồng kinh điển của nghệ thuật cải lương tuồng cổ Việt Nam, câu chuyện xảy ra giai đoạn thời Lý, khi quân Tống lăm le xâm phạm bờ cõi nước nhà. Nội bộ vương triều biến động, một số quý tộc tư thông, cấu kết làm nội gián với quân giặc. Thù trong, giặc ngoài khiến nổi bật lên tinh thần yêu nước của Thái hậu Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành...lãnh đạo Tổ Quốc đánh tan quân thù phương Bắc. Kịch bản vẫn luôn có ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

TRỌN BỘ