Theo Liên Hợp Quốc nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là cao hơn 0.4 độ so với hiện nay thì khoảng 14% dân số toàn cầu sẽ phải đối mặt với các đợt sóng nhiệt nghiêm trọng. Các sóng nhiệt sẽ càng nguy hiểm khi kết hợp với độ ẩm cao gọi là nhiệt độ cầu ướt.

TRỌN BỘ