Cuộc so găng giữa Canelo Alvarez và Gennadiy Golovkin đã phải cần tới các trọng tài tính điểm để phân định thắng thua.

TRỌN BỘ