Tại các cảng biển, trong thời gian dịch bệnh này, những nhân lực phục vụ cho lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu được xác định là đang không có lực lượng dự phòng. Trong đó bao gồm lái xe vận chuyển container, nhân viên xếp dỡ hàng hóa tại cảng, thuyền viên trên tàu...

TRỌN BỘ