Nhiều ý kiến cho rằng E-Sport cũng chỉ như một Games online, bởi trên thực tế Thể thao điện tử và Trò chơi điện tử có nhiều điểm tương đồng, nhưng ở E-Sport luôn có những yếu tố Thể thao trong đó, và đây cũng chính là điểm phân biệt đối với E-Games. Việc nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn về Thể thao điện tử sẽ giúp cho bộ môn này ngày càng trở nên chuyên nghiệp và có thể hướng tới những sân chơi lớn.