Để ngăn chặn các nguồn lây bệnh xâm nhập từ nước ngoài nhất là nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh Cà Mau đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đặc biệt là các chủ tàu cá, ngư dân không tham gia, giúp đỡ các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

TRỌN BỘ